Contoh Soalan Temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Latihan Separa Perubatan

Tahniah kerana anda lulus PSEE dan akan dipanggil ke temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran.

Buat persediaan sehabis baik kerana anda hanya selangkah lagi untuk menjadi Pelatih Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran  Separa Perubatan.

Apa itu Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran ?

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) yang juga pernah dikenali sebagai Inspektor Kesihatan (IK) atau Merinyu Kesihatan adalah pekerja awam yang bertanggungjawab untuk menyiasat hazard kepada kesihatan dan persekitaran dalam pelbagai lokasi yang berbeza, kemudian mengambil tindakan untuk meminimumkan dan menghapuskan hazard. 

Kerjaya Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran meliputi aspek pengawalan, pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang dalam aktiviti-aktiviti kesihatan umum seperti kawalan mutu makanan dan kawalan penyakit berjangkit serta kawalan penyakit bawaan vector, kesihatan cara kerja, kesihatan antarabangsa, kebersihan alam sekitar dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan.

Di bawah Program Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan, jawatan Inspektor Kesihatan yang bermula dengan gelaran Merinyu Kesihatan, cukup penting bagi meningkatkan taraf kesihatan rakyat di negara ini, sejak sekian lama.

Pada pertengahan tahun 1999 gelaran itu bertukar lagi kepada Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP). Pada 2005, skim jawatan IK (PPKP) dinaik taraf kepada skim bersepadu yang membolehkan mereka berpeluang dinaikkan pangkat daripada kumpulan sokongan kepada kumpulan Profesional dan Pengurusan, seperti juga dinikmati oleh lain-lain anggota paramedik dalam kementerian..

DESKRIPSI TUGAS PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN GRED U29

Peranan utama Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) dalam kesihatan awam adalah mencegah dari berlakunya kejadian penyakit berjangkit dan mengawal apabila berlaku kejadian wabak di sesuatu kawasan.

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) memberi perkhidmatan kepada Unit Unit dibawah Kementerian Kesihatan atau agensi agensi kerajaan seperti berikut :

 • Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan
 • Kementerian Pertahanan Malaysia

Berikut adalah unit-unit utama di bawah seliaan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) :

 1. Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP)
 2. Unit Kawalan Penyakit Berjangkit ( CDC, SURVELAN, TB/KUSTA, AIDS/STI)
 3. Unit Kawalan Penyakit Bawaan VEKTOR
 4. Unit Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM)
 5. Unit Kawalan Mutu Air Minum (KMAM)
 6. Unit Bekalan Air & Kesihatan Alam Sekeliling (BAKAS)
 7. Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KPAS)
 8. Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD : LSD & MessVip)
 9. Unit Kesihatan Antarabangsa (PMA)
 10. Unit Promosi Kesihatan (UPK)

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) juga merupakan pegawai penguatkuasa & pegawai penyiasat yang menjalankan penguatkuasaan serta pegawai pendakwa kes-kes melibatkan pelanggaran undang-undang yang berkaitan kesihatan awam.

RINGKASAN TUGAS Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (PPKP) :

Bertanggungjawab merancang, mengurus, menilai dan melaksana aktiviti kesihatan awam dan kesihatan persekitaran mengikut bidang tugas yang ditetapkan.

 • Kawalan Penyakit (Penyakit Berjangkit, Penyakit Tidak Berjangkit, Penyakit Bawaan Vektor)
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan.
 • Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS).
 • Kawalan Mutu Air Minum (KMAM).
 • Kesihatan Awam di Pintu Masuk (Lapangan Terbang, Pelabuhan dan Darat).
 • Penguatkuasaan dan Perundangan.  

Maklumat Jawatan

Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Gred: U29
Taraf: Diploma
Gaji Minimum: RM1797.00
Gaji Maksimum: RM5753.00
Kenaikan Gaji Tahunan: RM145.00

Gaji permulaan pada gred U29 adalah RM1797.00

Penempatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Seorang Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran  U29  biasanya akan ditempatkan di Unit Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri.

Kurikulum Diploma Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Tempoh pengajian Diploma Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran adalah selama 3 tahun atau 6 semester. Dalam tempoh itu , anda akan didedahkan  dengan

 • Anatomi
 • Sains Tingkah Laku
 • Krisis Kesihatan
 • Kebersihan makanan
 • Kesihatan Antarabangsa
 • Sains Am
 • Toksikologi Persekitaran
 • Perundangan Kesihatan
 • Sanitasi Persekitaran

Setelah menamatkan pengajian dan memperolehi Diploma Penolong Pegawai Perubatan anda akan dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Tempat Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Tempat Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran adalah di:

 1. Institut Latihan KKM Sungai Buloh,Selangor
 2. Institut Latihan KKM Kuching ( kesihatan Awam),Sarawak

Persediaan Temuduga

Untuk persediaan temuduga, anda boleh baca tentang:

 • Info tentang jawatan seperti gaji, kelayakan, gred, dll.
 • Skop kerja dan tanggungjawab seorang Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran.
 • Peralatan asas berkaitan perawatan kesihatan.
 • Pengetahuan am berkaitan kesihatan persekitaran.
 • Penyakit berjangkit disebabkan persekitaran kesihatan yang tidak baik.
 • Menteri Kesihatan dan organisasi KKM.
 • Kempen-kempen kesihatan KKM.
 • Isu-isu semasa terkini

61 Contoh Soalan Temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Berikut adalah  61 contoh soalan-soalan yang boleh ditanyakan oleh panel penemuduga dalam temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran  

 1. Sila perkenalkan diri anda
 2. Dari manakah kamu berasal?
 3. Kenapa anda memilih kerjaya Penolong Kesihatan Persekitaran ?
 4. Apakah skop tugas Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran?
 5. Anda fikir anda layak ke menjadi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran?
 6. Nyatakan kitaran hidup nyamuk
 7. Deman Denggi berpunca dari nyamuk apa?
 8. Apakah visi dan misi Kementerian Kesihatan Malaysia?
 9. Apakah perbezaan Hospital dan Klinik?
 10. Nyatakan tanda tanda deman denggi
 11. Namakan jenis demam denggi
 12. Nyatakan kaedah merawat demam denggi ?
 13. Sebutkan kempen
 14. Namakan akta yang melibatkan kawalan penyakit berjangkit
 15. Akta apakah yang berkaitan dengan pengendalian dan kebersihan makanan.
 16. Apakah yang dimaksudkan dengan IPU?
 17. Apakah tahap  IPU yang sangat berbahaya
 18. Senaraikan kesan jerebu kepada kesihatan manusia.
 19.  Senaraikan jenis semburan kabus.
 20.  Haiwan apa perlu dikawal oleh seorang Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran.
 21.  Apakah yang dimaksudkan dengan kawalan perosak?
 22. Apa yang anda tahu tentang penyakit bawaan vektor dan sebutkan beberapa  contoh penyakit.
 23. Apa itu patogen?
 24. Vektor itu apa?
 25. Chikungunya merupakan penyakit bawaan vektor apa?
 26. Senaraikan 3 jenis penyakit yang berpunca dari air tercemar
 27. Apa yang anda faham yentang unit kesihatan awam
 28. Sebutkan unit unit yang terdapat dalam unit kesihatan awam
 29. Apa tugas ppkp di pintu masuk negara seperti di lapangan terbang dan Pelabuhan
 30. Bilakah  tarikh yang diraikan bagi Inspektor Kesihatan pada setiap tahun.
 31. Apakah penyakit terkini yang anda tahu?
 32. Sanggupkah anda bertugas di pendalaman?
 33. .Siapakah Menteri Kesihatan Malaysia?
 34. Siapakah Timbalan Menteri Kesihatan?
 35. Siapakah Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia?
 36. Siapakah Ketua Pengarah Kesihatan?
 37. Siapakah Pengarah Kesihatan Negeri?
 38. Siapa Yang DiPertuan Agong Malaysia yang ke 17 dan nama baginda.
 39. Sebutkan rukun negara.
 40. Berapakah bilangan Institut Latihan Kesihatan KKM?
 41. Apa fasa covid-19 sekarang di negara kita?
 42. Terangkan apa itu mysejahtera dan kaitan dengan KKM.
 43. Anda fikir anda layak ke menjadi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran?
 44. Apa beza penyakit berjangkit dengan penyakit tidak berjangkit?
 45. Namakan penyakit berjangkit
 46. Namakan penyakit tidak berjangkit
 47. Penyakit berjangkit disebarkan oleh medium apa?
 48. Apakah nama nyamuk yang membawa penyakit malaria?
 49. Apakah nama bakteria yang menyebabkan penyakit kepialu?
 50. Apa persamaan cara jangkitan penyakit kepialu dan kolera?
 51. Leptospirosis dibawa oleh haiwan apa?
 52. Sebutkan beberapa contoh vaksin
 53. Sebutkan 3 teras budaya koperatKKM
 54. Dimanakah latihan diadakan bagi  Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran?
 55. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke 10?
 56. Apa slogan kerajaan sekarang ?
 57. Sebutkan 6 teras madani?
 58. Setakat yang anda maklum,apakah tugas yang bakal anda pikul.?
 59. Kenapa minta separa perubatan sedangkan anda sudah ada diploma?
 60. Apa kelebihan awak?
 61.  Sebelum temuduga berakhir, ada apa-apa nak katakan kepada kami?

Ingin kan jawapan kepada 61 soalan diatas ? Semuanya ada dalam ebook Temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran.  Disamping itu terdapat soalan extra dan nota ringkas.

Ada 2 pakej ditawarkan.

1) Basic : Ebook Temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran   RM29

2) Upgrade : 3 ebook berikut

     i) Temuduga  Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 

     ii) Info KKM

    iii) Pengetahuan Am 

pada harga RM39 .

Rujukan Temuduga Separa Perubatan

INFO PENTING KKM

Antara kandungan ebook ini

PENGETAHUAN AM MALAYSIAKU

antara kandungan ebook ini :

Nak ebook Temuduga Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran ?

Untuk info lanjut tentang rujukan temuduga , boleh hubungi kami di +60105011537

Atau Wasap  kami dengan klik butang dibawah.

NAK COACHING TEMUDUGA?

Yang berminat untuk tahu lebih lanjut, boleh baca DISINI