TEMUDUGA LATIHAN SEPARA PERUBATAN

Tahniah !  Bila anda sampai ke laman ini , bermakna  anda mendapat panggilan temuduga Latihan Separa Perubatan.

Salah satu faktor ramai calon berjaya dalam temudaga adalah melalui persediaan yang rapi. 

Diantara persediaan adalah mengetahui skop tugas dan contoh soalan  temuduga.Berikut link untuk setiap Latihan.

Latihan Jururawat

Latihan Penolong Pegawai Perubatan

Latihan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran

Latihan JuruTeknologi Makmal Perubatan

Latihan Juru X-ray

Latihan Penolong Pegawai Farmasi

Latihan Jurupulih Cara Kerja